Verkiezingsprogramma 2018-2022: Over grenzen

Op woensdag 18 oktober 2018 is het verkiezingsprogramma van de VVD Westerveld door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Met dit programma gaat de VVD de verkiezingen in met het thema “Over Grenzen”. Een thema dat op vele manieren uitgelegd kan worden, maar voor de komende jaren vooral staat voor het verkennen van de vele grenzen waar eenieder dagelijks mee te maken heeft. Gaat u met ons mee over grenzen?