Nieuws

 • Hé jij daar. Bemoei je er eens mee!

  Denk jij weleens dat dingen anders moeten in jouw gemeente? Denk jij weleens dat je het beter weet? Zou jij je meer willen bemoeien met de leefbaarheid in jouw gemeente? Kortom, wil je je er mee bemoeien? Lees verder

 • Werk mee met de VVD!

  Wil je ook meewerken om onze gemeente nog mooier te maken? Dat kan! De gemeenteraadsverkiezingen 2022 komen eraan. Doe met ons mee en neem contact met ons op. info@vvd-westerveld.nl Lees verder

 • Evenementenbeleid in de dorpskernen

  08 juli − De VVD fractie heeft een motie ingediend over het evenementenbeleid in de dorpskernen. Om de motie in te zien Lees verder

 • Behandeling Voorjaarsnota 2021 (VVD uit zorgen)

  08 juli − Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Westerveld haar algemene beschouwingen gehouden. VVD Westerveld heeft hierin vooral haar zorgen geuit over de rol van de raad in relatie tot inwonersparticipatie, over de communicatie vanuit de gemeente richting ondernemers en inwoners en uiteraard ook over de financiële stukken die voorlagen. Er is door de fractie een motie ingediend over het evenementenbeleid in de dorpskernen. Verder heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de VVD fractie 5 opdrachten meegekregen om uit te werken voor de begroting van 2022, te weten: actief grondbeleid, tariefdifferentiatie voor de toeristenbelasting, opstellen van strategisch lange termijn beleid, subsidiebeleid onder de loep nemen en uitbesteden van taken in de openbare ruimte. Om de volledige 1e termijn van de fractie te lezen, Lees verder

 • VVD stelt kritische vragen over ondernemersklimaat in de gemeente.

  30 juni − VVD stelt kritische vragen over ondernemersklimaat in onze gemeente en heeft een persbericht opgesteld. Voor het gehele persbericht Lees verder

 • De Energietransitie in het Westerveldse Landschap

  11 mei − Dinsdag 11 mei heeft de gemeenteraad van Westerveld gesproken over de RES 1.0 en over de wijze waarop deze energietransitie vorm krijgt in het Westerveldse landschap Lees verder

 • Bedrijven krijgen subsidie voor stagiaires

  01 mei − Bedrijven in Drenthe kunnen vanaf vandaag subsidie krijgen als ze stagiaires aannemen. Het is het resultaat van een motie op initiatief van VVD Drenthe. Lees verder

 • Zorgen over verbinding natuurgebieden in onze gemeente en mogelijke effecten op wonen, werken en ondernemen.

  06 april − Dinsdagavond 30 maart 2021 heeft de fractie van de VVD Westerveld een vraag gesteld over de verbinding van de natuurgebieden in onze gemeente tot een nationaal park. Lees verder

 • Innovaties in Drenthe

  14 maart − Innovaties en technologische ontwikkelingen zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in Drenthe Lees verder

 • Cursus Politiek Actief eind maart van start: meld je nu aan!

  07 maart − Wie een kijkje wil nemen achter de schermen van de lokale politiek kan zich tot en met 18 maart opgeven voor de gratis cursus Politiek Actief in maart en april. Lees verder

 • maart 2021

  03 maart − In deze tijd missen wij het directe contact met onze leden. Dat betekent natuurlijk niet dat we niets doen! Lees verder

 • Leggen we de prioriteit bij het landschap of bij de RES-opgave

  27 januari − Lastige keuze, de RES-opgave voor hernieuwbare energie tegenover het behoud van ons landschap. Vanavond in de raadsvergadering van Westerveld heeft de VVD fractie de volgende stemverklaring afgelegd: Lees verder

 • Ondernemers bedankt!

  20 november − Van harte gefeliciteerd met de dag van de ondernemer 2020. Elk jaar is speciaal, maar iedereen zal het met ons eens zijn dat het afgelopen jaar wel heel bijzonder was. Lees verder

 • Begroting

  14 november − Op dinsdag 10 november is in de gemeenteraad van Westerveld de begroting vastgesteld. Lees verder

 • Bouwkosten rijzen de pan uit.

  28 september − Bouwkosten rijzen de pan uit door de landelijke regels om gasloos te moeten bouwen. Lees verder

 • Vitale vakantieparken

  01 september − Met regelmaat staat het onderwerp vitale vakantie parken op de agenda van de gemeenteraad. De Gemeente Westerveld heeft de meeste vakantie parken van heel Drenthe (64 recreatieparken) Elk van deze 64 heeft zijn eigen verhaal en een groot aantal heeft op dit moment de functie “vakantie” park al lang niet meer. Lees verder

 • Nationale parken (nieuwe stijl)

  24 augustus − VVD Westerveld maakt zich zorgen over natuur plannen van de landelijke en provinciale overheid. Het voorstel om de grenzen van de nationale parken te verruimen, waarbij het hele grondgebied van de gemeente Westerveld wordt ingericht als Nationaal Park nieuwe stijl zal voor grote problemen zorgen voor onze inwoners en ondernemers. Lees verder

 • Inbreng voorjaarsrapportage 2020

  30 juni − Geachte voorzitter, college, mede-raadsleden en andere geïnteresseerden, Lees verder

 • Agendavoorstel gewasbeschermingsmiddelen

  12 december − Er is veel discussie in de gemeente Westerveld over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Binnen het gemeentelijk bestuur is het niet mogelijk om eenduidig aan te tonen of er gezondheidsrisico’s zijn in dit gebruik. Lees verder

 • Inbreng begrotingsvergadering 2020

  12 november − Het is nog maar 126 dagen geleden dat alle fracties van deze raad hun algemene beschouwingen hebben gegeven over 2020. Op 9 juli 2019 is de voorjaarsnota besproken in dit huis. Wat kan er veel gebeuren in 126 dagen….. We nemen u even mee terug in de tijd. Lees verder