Standpunten

 • Bestuur

  Lange termijn visie

  We willen ons niet bezig houden met de waan van de dag

  Lees meer
 • Gemeente

  Westerveld is uniek

  De gemeente moet zoveel mogelijk rekening houden met bestaande lokale belangen en situaties.

  Lees meer
 • Ruimtelijke ordening

  Overleg blijft nodig

  Voor iedere activiteit is ruimte nodig. Geen enkele partij kan alleen ruimte voor de eigen doelstellingen claimen.

  Lees meer
 • Wonen

  Dynamische woningmarkt

  Er is behoefte aan diversiteit en flexibiliteit. Woningen voor ouderen, jongeren, alleenstaanden, één ouder gezinnen.

  Lees meer
 • Economie en werkgelegenheid

  Ondernemend Westerveld

  Denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Bestemmingsplannen wijzigen voor andere bestemmingen moet mogelijke worden.

  Lees meer
 • Financiën

  Solide financieel beleid

  Toekomstige gemeentelijke taken moet gepaard gaan met voldoende budget.

  Lees meer
 • Recreatie

  Modernisering recreatie

  Een betere spreiding van het toerisme is wenselijk en mogelijk.

  Lees meer
 • Natuur en klimaat

  Verduurzaming

  Drenthe moet geen natuurmuseum worden, waar ieder initiatief in de kiem wordt gesmoord.

  Lees meer
 • Energietransitie

  Passend in landelijk gebied

  We zijn voorstanders van kleinschalige energieopwekking die past in ons landelijk gebied.

  Lees meer
 • Openbare orde en veiligheid

  Alert blijven

  De misdaadcijfers zijn laag in Westerveld. Bedreigingen kunnen ook van buitenaf komen.

  Lees meer
 • Sociaal domein

  Zorg op maat.

  Oud worden in de eigen omgeving willen we allemaal. O.a. mantelzorg is waardevol voor ons allemaal.

  Lees meer
 • Sport en bewegen

  Sport verbindt

  Sport en bewegen is goed voor de fysieke maar ook voor de mentale gezondheid.

  Lees meer