Reactie op RIVM rapport

Reactie op RIVM rapport

De fractie van VVD Westerveld heeft in de raadsvergadering van 23 april een motie ingediend naar aanleiding van de RIVM rapportage over de blootstelling van omwonenden van landbouwpercelen. Ondanks de geruststellende resultaten van het onderzoek over de veiligheid van onze inwoners gaat de discussie in onze gemeente onverminderd door. De VVD is van mening dat het hoog tijd wordt om aan de slag te gaan met andere zeer belangrijke thema’s in de gemeente. Hoe houden we de lasten voor onze inwoners en ondernemers laag ondanks de financiële uitdaging waar we als gemeente voor komen te staan? College, ga aan de slag! En stel het bestemmingsplan buitengebied vast.