Nationale parken (nieuwe stijl)

VVD Westerveld maakt zich zorgen over natuur plannen van de landelijke en provinciale overheid. Het voorstel om de grenzen van de nationale parken te verruimen, waarbij het hele grondgebied van de gemeente Westerveld wordt ingericht als Nationaal Park nieuwe stijl zal voor grote problemen zorgen voor onze inwoners en ondernemers.

Zowel het WONEN als het WERKEN in onze gemeente zal van ondergeschikt belang worden aan natuurontwikkeling en -bescherming. Dit is niet wat wij willen en wij gaan hier graag op 25 augustus a.s. over in gesprek met het college. Dat wij daarbij als gemeenteraad de zeggenschap over onze eigen leefomgeving kwijtraken tast de autonomie van ons gemeentebestuur aan. Wij zijn hier heel huiverig voor.