Bouwkosten rijzen de pan uit.

Bouwkosten rijzen de pan uit door de landelijke regels om gasloos te moeten bouwen.

Nieuwbouwprojecten zoals starterswoningen en levensloopwoningen in Vledder staan hierdoor op losse schroeven. VVD pleit voor het zoeken naar een oplossing hiervoor, zonder dat de lasten voor inwoners omhoog gaan. Het college heeft de mogelijkheid om onder voorwaarden af te wijken van de regelgeving. Onderstaand fragment geeft onze inbreng weer van de raadsvergadering van 22 september 2020.