Leggen we de prioriteit bij het landschap of bij de RES-opgave

Lastige keuze, de RES opgave voor hernieuwbare energie tegenover het behoud van ons landschap. Vanavond in de raadsvergadering van Westerveld heeft de VVD fractie de volgende stemverklaring afgelegd: 


"Als provincie en gemeente hebben we ons gecommitteerd aan een RES opgave. De door DSW, CDA en PW ingebrachte motie beperkt het eerste voorstel van het college om te werken aan deze opgave. 

Naar aanleiding van deze motie denkt onze fractie dat we als raad een principiĆ«le keuze moeten maken of we de prioriteit leggen bij het landschap, of bij de RES opgave. Als we er voor kiezen om het landschap ten koste van alles overeind te houden, dan moet de raad zich tevens realiseren dat de RES opgave een onmogelijke taak gaat worden. 

Er zijn in onze gemeente slechts enkele opties om serieus werk te maken van de hernieuwbare energie en we horen al diverse fracties in de raad die bij voorbaat paal en perk stellen aan bijvoorbeeld zonneparken. Als de meerderheid van de raad hier zo over denkt, dan kunnen wij niet anders dan concluderen dat de raad dan tevens besluit om de RES opgave terug te geven, omdat onze gemeente zich dan kennelijk vanwege het landschap en haar natuurgebieden niet leent voor het opwekken van voldoende hernieuwbare energie. 

Om deze reden en om de reden dat de motie de mogelijkheden voor agrarische ondernemers tot het opwekken van hernieuwbare energie beperkt, stemmen wij tegen deze motie".