maart 2021

Maart 2021. 

Aan alle VVD leden in de gemeente Westerveld.

 

In deze tijd missen wij het directe contact met onze leden. Corona maakt dat moeilijk. 

DE VVD organiseert wel veel Webinars over allerlei onderwerpen, zoals het verkiezingsprogramma, maar fysieke bijeenkomsten zijn niet mogelijk. 

 

De standpunten over de landelijke politiek kunt u volgen door middel van de televisiedebatten en u kunt ook deelnemen aan digitale discussies met onze Drentse kandidaat voor de Tweede Kamer Mark Strolenberg die goed bereikbaar is op mark@vvdhoogeveen.nl  Het is voor Mark belangrijk om te weten wat er in Drenthe leeft om onze belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

 

Dat is ook voor de gemeenteraadsfractie in Westerveld belangrijk. Wij willen graag weten wat er bij u leeft om ook in Westerveld uw belangen te kunnen behartigen. We proberen u met onze vernieuwde website en met facebook op de hoogte te houden, maar we willen graag ook uw reactie en mening over de onderwerpen die in onze gemeente spelen. Dat is niet alleen voor nu maar ook voor de komende jaren, want direct na de Tweede Kamer verkiezingen beginnen we met de uitwerking van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor willen wij graag uw bijdrage op info@VVD-Westerveld.nl

 

Pieter Ressenaar Voorzitter VVD afdeling Westerveld

****

 

De fractie van VVD Westerveld is inmiddels (helaas) gewend aan het digitaal vergaderen. We missen de stevige debatten die soms in de raadszaal plaatsvinden, want via een scherm is het toch een stuk lastiger om met elkaar een echte discussie te voeren. 

 

Desondanks houden we ons als fractie wekelijks bezig met het uitvoeren van het verkiezingsprogramma van de VVD. Dat valt niet altijd mee. Door de enorme kosten die gepaard gaan met de uitvoer van de Jeugdzorg en de WMO hebben we te maken met stelselmatige tekorten in de begroting. Met veel inzet hebben we ook afgelopen jaar weer de voorgenomen lastenverhoging kunnen beperken, door heel kritisch te kijken naar de geplande uitgaven en waar mogelijk de broekriem aan te trekken, zonder daarbij onze gemeente en haar leefbaarheid tekort te doen. Toch heeft u in de media kunnen lezen dat de lastenverhoging in de gemeente Westerveld fors is dit jaar. Er is een duidelijk signaal vanuit een groot aantal gemeenten, waaronder gemeente Westerveld, naar Den Haag gegaan om duidelijk te maken dat de toenemende zorgkosten onze mooie gemeente schade toebrengen in veel beleidsterreinen. Er is heel weinig (financiële) ruimte om nieuwe plannen te ontwikkelen, zoals mooie initiatieven vanuit de samenleving. 

 

Deze maand gaan we het laatste jaar in van deze raadsperiode. Dat betekent dat we langzamerhand ook weer vooruit gaan kijken naar de raadsperiode 2022-2026. Welke doelen willen we nog bereiken het komende jaar? Waarmee kunnen we u als VVD-lid of -kiezer van dienst zijn als fractie? 

Wat is uw wens voor onze gemeente voor het komende jaar en daarna?

Wij horen dit heel graag van u, omdat we onze werkzaamheden in de gemeenteraad per slot van rekening doen voor u als inwoner of ondernemer van onze gemeente! Neem contact met ons op als u vragen, opmerkingen, tips of andere zaken met ons wilt delen op info@vvd-westerveld.nl

 

Het is ook altijd mogelijk om een keer in gesprek te gaan met de fractie van VVD Westerveld. Ook de onderlinge vergaderingen vinden op dit moment online plaats en als u deze een keer wilt bijwonen, dan krijgt u van ons een vergaderlink om in te loggen. Een persoonlijk gesprek met de fractie of met een fractielid is ook mogelijk, mits we de corona maatregelen kunnen aanhouden. 

 

Wij gaan altijd graag in gesprek met u over uw zorgen, ideeën, plannen en initiatieven om onze gemeente nog mooier te maken!

Misschien overweegt u zelf wel om politiek actief te worden, maar twijfelt u of het wel wat is?? Hiervoor wordt een leuke cursus aangeboden door onze gemeente. Zie onderstaande informatie en neem contact op met de griffie van de gemeente voor meer informatie!

 

Cursus Politiek Actief eind maart van start: meld je nu aan! 

 

Wie een kijkje wil nemen achter de schermen van de lokale politiek kan zich tot en met 18 maart opgeven voor de gratis cursus Politiek Actief in maart en april. 

 

De cursus bestaat uit vijf (vooralsnog digitale) avondbijeenkomsten en wordt georganiseerd door Pro Demos, ondersteund door de griffie van de gemeenteraad van Westerveld. Met deze cursus wil de gemeente de lokale democratie versterken en mensen kennis laten opdoen over hoe lokale politiek in de praktijk werkt. De betrokkenheid bij de lokale politiek vergroten is het doel. Zelf politiek actief worden mag, maar is zeker niet nodig om deze cursus te kunnen volgen! Vanzelfsprekend zullen de maatregelen in verband met het coronavirus tijdens de cursus in acht genomen worden. 

 

Programma en data

Tijdens de eerste vier bijeenkomsten is er aandacht voor onder andere politieke partijen, verkiezingen, besluitvorming binnen de gemeente, debatteren en de instrumenten van de raad. Ook is er gelegenheid om kennis te maken met raadsleden. De eerste vier cursusavonden vinden plaats op woensdag 31 maart en 7, 14 en 21 april van 20:00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Tijdens de vijfde en laatste avond, op maandag 26 april, wonen de cursisten een raadsvergadering bij. 

 

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 18 maart 2021 via griffie@gemeentewesterveld.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en geef uw motivatie voor deelname aan de cursus door. Er is ruimte voor maximaal twintig cursisten. Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met de griffie: (0521) 349 343

 

Vriendelijke groet namens de gehele fractie, 

Renate Masselink Fractievoorzitter VVD Westerveld

****