ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA IN BEELD. "Energietransitie"

Energietransitie


  • Het verdrag van Parijs wordt door de hele wereld onderschreven. De energietransitie is nodig en onvermijdelijk. De voorgestelde maatregelen dienen wel haalbaar en betaalbaar te zijn. De overheid heeft de morele verplichting de kosten voor de burger zo laag mogelijk te houden. Overhaaste maatregelen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de technische mogelijkheden zijn uit den boze. 


  • Westerveld draagt ook haar steentje bij aan het opwekken van duurzame energie. Zonne-energie dient bij voorkeur op daken te worden toegepast en niet op kostbare grond. Multifunctionele en duurzame toepassingen van zonneparken gecombineerd met bepaalde vormen van landbouw en veeteelt zijn mogelijk. Windmolens passen in principe niet in ons landschap. Er is geen plaats voor grootschalige industrie. We zijn geen voorstanders van biomassacentrales kleinschalige energieopwekking die past in het ons landelijk gebied. 


  • Het is niet verstandig woonhuizen gedwongen van het aardgas af te sluiten zolang er geen technisch haalbare en betaalbare alternatieven zijn zoals groen gas, waterstof en kernenergie. Het gasleidingnetwerk dient beschikbaar te blijven voor andere energiedragers. Zet cookies aan om de video te tonen.