ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA IN BEELD. "Openbare orde en veiligheid"

 Openbare orde en veiligheid 


  • We wonen in een relatief veilige omgeving. De misdaadcijfers zijn laag in Westerveld. Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar, maar de aanrijtijden van de hulpdiensten voldoen niet altijd aan de norm. Dat is een punt van zorg.   

 

  • Bedreigingen kunnen ook van buiten komen. Zo dienen we alert te zijn op het voorkomen van cybercriminaliteit waardoor onze besturingssystemen plat kunnen worden gelegd. 


  • De capaciteit van de politie is op het platteland aan de krappe kant. Dat maakt ook een gemeente als Westerveld kwetsbaar voor drugscriminaliteit. Leegstaande gebouwen en schuren zijn een doelwit. Het is aan te bevelen deze gebouwen zo snel mogelijk een andere woon of bedrijfs- bestemming te geven. Drugsgebruik onder jongeren dient te worden ontmoedigd en bestreden met preventief beleid en de handel in verdovende middelen moet niet worden toegestaan in ons gebied. 
Zet cookies aan om de video te tonen.