MOTIE 8-3-2022: Stopzetten aanvraag Nationale Parken Nieuwe Stijl

Op initiatief van de VVD fractie wordt er vanavond een motie ingediend in de raad die breed gesteund wordt door andere partijen. De ontwikkeling tot een nationaal park nieuwe stijl kan niet plaatsvinden zonder de gemeente hierbij actief te betrekken. Het is belangrijk dat de gemeente zeggenschap houdt over haar eigen grondgebied en niet dat andere organisaties beslissen wat hier wel of niet meer mogelijk is. Met deze motie wordt de steun van de gemeente Westerveld voor de ontwikkeling van een Nationaal Park Nieuwe Stijl ingetrokken.


In de bijlage kunt u de motie inzien.