ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA IN BEELD. "Sociaal domein"

Sociaal domein 


  • De zorg die nodig is dient centraal te staan, niet de zorg die aangeboden wordt. 


  • Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid, lichamelijk maar ook geestelijk, je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers daar waar het kan helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dicht bij de mensen aanbiedt. Zorg op maat vinden wij belangrijk. 


  • Oud worden in de eigen omgeving willen we allemaal waarbij er een vorm van samenwerking moet komen waarbij inwoners zo dicht mogelijk bij huis laagdrempelig hun vraag kunnen stellen en zo dicht mogelijk bij huis het antwoord krijgen, met een helper die past bij de vraag. Het gaat hierbij om functioneren van mensen vanuit gezondheid en welzijn en minder vanuit de medische kant. Deze mantelzorg is waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij overbelast raken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om als mantelzorger huishoudelijke ondersteuning te krijgen of respijtzorg. Gemeente, sociaal team, huisartsen en welzijnsorganisatie nemen deel in de samenwerking en verbinden zich aan dit doel uiteindelijk ook samen met zorgorganisaties en verzekeraar. 


  • Zorg op maat staat voorop. Dat betekent ook de verandering van zorg 'waar u recht op hebt' naar zorg u 'die u nodig hebt'. We vervallen niet in pakketten en arrangementen, maar bieden de zorg die past bij de zorg die nodig is. We willen verspilling voorkomen. Wachtlijsten dringen we zoveel mogelijk terug. De VVD vindt dat als de gemeente sneller kan reageren naar inwoners dan de wettelijke termijnen stellen, dat dit ook moet gebeuren. Daarnaast moet de gemeente in breder verband kijken dat, indien er zorg moet worden ingekocht met welke aanbieders dit duurzaam kan plaatsvinden.
Zet cookies aan om de video te tonen.