ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA IN BEELD: "Sport en bewegen verbindt"

SPORT EN BEWEGEN VERBINDT 


Sport en bewegen is goed voor de fysieke maar ook voor de mentale gezondheid. Het verbindt, geeft plezier en ontspanning. Naast het gezondheidsaspect en het sociaal emotionele aspect voor de jongere inwoners is het ook voor de oudere inwoners van de gemeente belangrijk om in beweging te blijven. Sport biedt jong en oud de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en de sociale omgeving te vergroten. Daarnaast houdt het mensen gezond, waardoor zorgkosten kunnen worden beperkt. Daarom vindt de VVD dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn. Sport wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers, maar valt of staat ook bij een betrokken gemeente die inzet op sport in de volle breedte. 


Investeren in sportdocenten

De VVD vindt het belangrijk dat er inspirerende, gekwalificeerde vakdocenten zijn voor sportonderwijs in het basisonderwijs. Zij bieden jongeren een gezondere start in het leven en leren daarmee al vroeg sportief samenwerken, winnen en verliezen. Door onder andere de inzet van combinatiefunctionarissen kan de gemeente hieraan bijdragen. 


Investeren in breedtesport

Westerveld is een sportieve gemeente. Veel inwoners sporten regelmatig bij een van de sportverenigingen in de gemeente, of sporten individueel in onze prachtige (natuur)gebieden. Ook zijn er veel mensen die buiten onze gemeente woonachtig zijn, en in hun vrije tijd sportieve activiteiten verrichten binnen onze gemeentegrenzen. Om plezierig te sporten en te bewegen, is het belangrijk dat sportvelden en sporthallen goed worden onderhouden en tijdig en voldoende beschikbaar zijn voor verschillende gebruikers. Gezamenlijk gebruik van de beschikbare voorzieningen moet hierbij voorop staan, dit om leegstand te voorkomen. Daarnaast dient er ingezet te worden op sport en bewegen in de openbare ruimte. Tenslotte zijn sportevenementen een manier om de gemeente Westerveld op de kaart te zetten, mensen te verbinden en in beweging te krijgen. We staan open voor initiatieven van grotere sportevenementen om deze te ondersteunen. De toegankelijkheid van onze natuurgebieden hoort hier bij. 


Sportverenigingen sterk en stabiel

Sportverenigingen variĆ«ren van sterk, stabiel en zelfstandig tot klein, krimpend en kwetsbaar. Het is geen rol van de gemeente om sportverenigingen te dwingen om samen te werken, maar door als gemeente een faciliterende of stimulerende rol aan te nemen kan een fusie van verenigingen aantrekkelijk worden gemaakt. Hierdoor kan de sport zichzelf veel beter organiseren en wordt de toekomstbestendigheid van het sportieve aanbod in de gemeente versterkt. Verenigingen zijn gebaat bij de inzet van vrijwilligers die hiermee ook werken aan hun eigen ontwikkeling. Vrijwilligers zijn onmisbaar en verdienen een bloemetje voor hun inzet. 


Zet cookies aan om de video te tonen.