informatie Coalitieakkoord Westerveld

Hierbij nodigen we U uit voor een Algemene Ledenvergadering van de afdeling Westerveld op 22 juni a.s. om 20.00 uur bij Wijngoed Havelte , Slagdijk 1 te Havelte.

De agenda luidt als volgt:

1: Benoeming bestuursleden.

Wegens vertrek van Pieter Ressenaar moet in zijn opvolging worden voorzien in het bestuur van VVD  MSWZ en tevens als voorzitter van de VVD Westerveld.

Voorgesteld wordt Jan Bloemerts in de ontstane vacature te benoemen. Tegenkandidaten  kunnen worden voorgedragen door stemgerechtigde leden van de afdeling voor 1juni a.s.

2: Installatie afdelingsbestuur Westerveld.

Voor de continuïteit van de VVD afdeling Westerveld is een voltallig afdelingsbestuur onmisbaar. Om in deze lacune te voorzien wordt een bestuur voorgesteld met de volgende samenstelling:

·         Jan Bloemerts (voorzitter)

·         Marc Muntinga

·         Frank Foreman

·         Peter Pels

Omdat in de huidige partijstructuur formeel geen afdeling Westerveld bestaat wordt voor  de installatie van dit bestuur alleen uw instemming gevraagd.

3: Presentatie van beoogd wethouder Roel Vedder.

4: Toelichting op het coalitieakkoord voor de gemeenteraad van Westerveld.

 

Met vriendelijke groet

Pieter Ressenaar