VOORJAARSRAPPORTAGE 2022

De fractie heeft op 5 juli haar inbreng gegeven op de jaarrekening over 2021 en de voorjaarsnota 2022.

Met het coalitieakkoord in gedachten willen we het komende jaar onder andere aan de slag gaan met het bieden van een toekomstperspectief voor de agrarische sector. Hiervoor is al eerder een door de VVD gemaakte motie aangenomen in de raad.

Het positieve resultaat van 2021 wordt ingezet om de reserves weer aan te vullen, die de afgelopen jaren verdampt waren. Ook is er geld bestemd voor de impuls Wonen. In september wordt in de raad de nieuwe woonvisie besproken"